Termes i condicions

Terms and conditions
Arrossaires del Delta de L’Ebre S.C.C.L., (d’ara endavant,
Arrossaires, amb C.I.F. F43065697, amb domicili social a l’efecte de notificacions, citacions i emplaçaments en Ctra. Camarles-Deltebre Km.6,5, Deltebre i inscrita en el Registre de Cooperatives del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a data 17 d’octubre de 2002, inscripció 1ª en la fulla 2371 organitza un concurs denominat “80 Aniversari” (d’ara endavant “el concurs”) amb la finalitat de promocionar els productes que es comercialitzen sota la marca Nomen.

Tots els participants en el concurs, amb la seva participació accepten les bases d’aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privadesa i protecció de dades exposades.

Aquest concurs no està de cap manera promocionat, impulsat o administrat per, o en col·laboració amb Facebook. El concurs es desenvoluparà a través de l’aplicació Easypromos.

Període. El període de recepció de participacions en el concurs s’iniciarà al moment d’aquesta publicació, el dia 4 de maig de 2015 a partir de les 22 hores i finalitzarà el 30 d’octubre de 2015 a les 23:59, tots dos inclosos. El dia de l’inici, es donarà a conèixer la promoció a través d’una publicació en el mur de Facebook Nomen, plataforma en la qual es desenvoluparà l’acció, així com a la web www.nomen.es on també es pot participar a través de l’aplicació Easypromos.

Participants. Podran participar en el concurs totes aquelles persones majors d’edat residents en algun punt del territori nacional d’Espanya. Queden exclosos de la participació en aquesta promoció els treballadors d’Arrossaires, els seus cònjuges i fills que convisquin amb això. Així com la resta d’empreses i persones involucrades directament en la celebració d’aquesta acció.

Mecànica. Per participar en el concurs, els usuaris hauran d’introduir el codi promocional que apareix en els paquets d’Arròs Nomen Extra de la promoció 80 Aniversari a través de l’aplicació Easypromos a la web www.nomen.es o en qualsevol de les pàgines de Facebook de Nomen https://www.facebook.com/nomen.cat i https://www.facebook.com/arroznomen.

Cada divendres del període promocional es realitzarà un sorteig aleatori de manera automatitzada entre tots els codis introduïts a través de l’aplicació de Easypromos tant a la pàgina de Facebook com a la pàgina web de Nomen.
El guanyador es publicarà en les dues pàgines de Facebook de Nomen.
Una vegada definit el guanyador, s’activarà novament la participació en el sorteig del divendres vinent.
L’usuari pot participar 1 vegada per setmana amb un codi. Igualment, l’usuari pot participar cada setmana durant la durada de la promoció, sempre que no hagi resultat guanyador anteriorment.
El codi de participació imprès és únic per a cada envàs. Una vegada s’hagi participat amb aquest codi, no es podrà tornar a participar amb el mateix. Si en algun cas s’introdueixen codis de participació per duplicat a les dues pàgines de Facebook de Nomen, aquests quedaran exclosos del concurs.

Premi. El premi setmanal del sorteig consisteix en una estada en hotel de somni amb sopar gurmet. Inclou una nit a escollir entre més de 270 hotels de 5*, palaus, monestirs o paradores amb desdejuni inclòs i sopar gurmet amb celler. El premi és per 2 persones.

El guanyador/a de cada setmana rebrà un mail informant-lo del premi i haurà de posar-se en contacte amb Arrossaires a través del mail concursos@arrossaires.com o a través d’un missatge privat en qualsevol de les pàgines de Facebook de Nomen.

Els guanyadors hauran de presentar una prova del codi premiat, per la qual cosa, hauran de conservar el paquet d’Arròs Extra premiat en el qual aparegui el codi.
Una vegada feta la comprovació s’enviarà el premi al domicili del guanyador.

Arrossaires es reserva el dret de no lliurar el premi a un agraciat si es comprova que ha existit frau, manipulació, activitat o conducta malintencionada.

Tractament de les dades personals: de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del desenvolupament de la LOPD, s’informa els participants en la promoció, que les dades subministrades per tots els participants podran ser incorporats al corresponent fitxer automatitzat d’Arrossaires. Aquestes dades seran utilitzades per identificar-los com a usuaris d’Arrossaires, així com per al desenvolupament d’accions comercials (mitjançant telèfon, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic), de caràcter general o adaptats a les característiques personals. Arrossaires es reserva el dret a utilitzar totes les fotos presentades al concurs en campanyes de màrqueting controlades. El participant podrà a qualsevol moment exercitar de manera gratuïta els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. Per fer-ho, haurà de contactar amb el nostre Servei d’Atenció al Client per correu electrònic a info@arrossaires.com.
Els guanyadors podran renunciar al premi, però en cap cas podran descanviar per un altre diferent ni per un import en metàl·lic.
La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part d’aquestes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, Arrossaires quedarà alliberada de l’obligació contreta amb aquest participant.
L’empresa no serà responsable si per causes alienes o de força major la promoció no pogués portar-se a terme en algun dels seus termes especificats anteriorment.
Arrossaires com a responsable de l’organització de la promoció comunica que qualsevol incidència no contemplada en aquestes Bases serà resolta de forma inapel·lable per Arrossaires del Delta de L’Ebre S.C.C.L.

Legislació aplicable: en el no disposat a les presents bases, aquest concurs se sotmetrà al que es disposa en la normativa espanyola aplicable al moment en què es realitza. Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs que els seus noms i les seves fotos de perfil de Facebook surtin publicades a la web www.nomen.es/ i www.nomen.es/ca i en Facebook sense que s’infringeixi la seva privadesa. Així mateix, la participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de Facebook on es desenvolupa el concurs.

Acceptació de les bases: el fet de participar en aquesta promoció implica la total acceptació d’aquestes bases, així com el criteri d’Arrossaires quant a la resolució de qualsevol interpretació d’aquestes. Arrossaires es reserva el dret de resoldre segons la seva interpretació aquells aspectes no contemplats en aquestes bases.

https://premium.easypromosapp.com/group_terms/3718
https://premium.easypromosapp.com/groups/view_toc/3718